Gestalt

Terapia i counselling

Nic tak nie pomaga w lepszym zrozumieniu siebie, jak drugi człowiek - można się przejrzeć w jego oczach.

Gestalt - terapia i counselling

Terapia Gestalt to spotkania, podczas których możesz się zmierzyć z przeżywanymi przez siebie trudnościami. To relacja, w której możesz być tym, kim jesteś i doświadczać wszystkiego tego, co w Tobie JEST. Głównie zaś tego, co woła o Twoją uwagę, co się domaga uznania np przez powracające emocje, sytuacje i zdarzenia.

Tematami pracy często są kryzysy, relacje, w których nie czujesz się spełniona/ spełniony. Powtarzające się wydarzenia, które nie przynoszą satysfakcjonującego zakończenia, chęć zmiany, poczucie braku sensu i radości, wewnętrzne konflikty... Wszystko to, co w Twoim rozumieniu jest "nie tak".

Dzięki cyklicznym spotkaniom zyskujesz świadomość tego, jak funkcjonujesz, poznajesz lepiej siebie, swoje pragnienia, potrzeby, sposoby radzenia sobie z trudnościami - te wspierające oraz takie, które można już zostawić, zastąpić innymi :)

Jest to proces stopniowego budowania świadomości, akceptacji i zaufania do siebie. Tempo pracy zależy od Twoich potrzeb oraz gotowości do pracy oraz jakości relacji jaką wspólnie zbudujemy.

Gestalt - co to za metoda?

"Gestalt to sztuka kontaktu". Bardzo lubię to określenie. Moim zdaniem mówi więcej, niż jakakolwiek definicja. Gestalt to spotkanie, w którym dwie (lub więcej) osoby tworzą relację. Czynią to za pomocą sposobów, które znają i które lepiej lub gorzej sprawdzają się w codzienności. Stanowi to punkt wyjścia do dalszej pracy. Do podróży w różne zakamarki naszej świadomości, do przyglądania się myślom, postawom, przekonaniom, by dokonać ich ponownej weryfikacji.

W Gestalcie ważne są nie tylko słowa. Terapeuta Gestalt zwraca uwagę na emocje i stosunek Klienta do nich. Ważne jest także ciało, ponieważ powiedzieć można wszystko, a ciało nie zdradza różne niespójności. W ciele mamy zapisaną swoją historię. Cieleśnie reagujemy na wszystkie zdarzenia i myśli.

W counsellingu Gestalt nie ma diagnoz, ani jedynej słusznej definicji zdrowia, do której należy dążyć. Każdy z nas jest inny i dla każdego z nas, coś innego jest dobre i coś innego stanowi problem (fenomenologia). Terapia to wspólna podróż po wewnętrznym świecie Klienta, nastawiona na zrozumienie tego, co mu przeszkadza lub go boli i dlaczego tak się dzieje. Przypomina to bardziej pełną szacunku, uważności i ciekawości rozmowę, niż jakąś poradę.

Gestalt oznacza całość i zakłada, że jako ludzie mamy wszelki potrzebny nam potencjał, by korzystać z całej pelety zachowań i uczuć. Zadaniem terapeuty jest stwarzanie takich warunków, by Klient mógł poszerzać swoje możliwości działania i poznawać nowe metody funkcjonowania, które być może lepiej się sprawdzą, niż dotychczasowe. W przyjaznych warunkach Klient może bezpiecznie tego procesu doświadczać, uczyć się go i budować do niego zaufanie. Terapeuta wspiera Klienta tylko w takim zakresie, w jakim to jest niezbędne. Tylko tyle i aż tyle :)

Kluczowy jest tu proces samoregulacji - zaufanie, że organizm naturalnie dąży to równowagi i zna najlepszą drogę do jej uzyskania. Dlatego terapeuta podąża za tym, co wyłania się z przestrzeni Klienta jako rzecz najważniejsza (figura i tło - zobacz obrazki obok) i traktuje to jako materiał do pracy.

Autentyczna relacja

Bezcenna jest również postawa terapeuty - jego zadaniem nie jest pocieszać Klienta ale zachować autentyczność. Jest relacja, w której dwie strony oddziałują wzajemnie na siebie. Klient zyskuje dzięki termu okazję, by w bezpiecznych warunkach uzyskać szczerą i pełną troski informację zwrotną na swój temat. Nie jest to diagnoza, ale raczej informacja o tym, jak terapeuta doświadcza relacji z Klientem.

W terapii Gestalt stosuje się różne narzędzia - pracę z ciałem, dramę, ruch, rysunek, śpiew, metaforę, wizualizację czy sen... Korzysta się z tego, co w świecie Klienta jest ważne, żywe i dostępne, traktując to jako ważną wskazówkę, która jeśli się pojawia, ma sobą coś ważnego do przekazania.